เลขทะเบียน 660030 วันที่ 19 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ฐานข้อมูลพรรณไม้ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ตูมกาขาว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1