เลขทะเบียน 660029 วันที่ 19 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ธเนส อนุดิษฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มทร.พิษณุโลกส่งเสริมชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ไข่ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์ สถิติ

รูปภาพที่ 1