เลขทะเบียน 660027 วันที่ 16 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รัฐจ่อต่อยอดคนละครึ่ง บัตรประชาชนใบเดียว ลงทะเบียนสิทธิ 3.5 พัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1