เลขทะเบียน 660025 วันที่ 01 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 21
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไม้ผลแปลก-หายาก ราคาหน้าจับตาปี 64 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2