เลขทะเบียน 660024 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พณ. จัดตลาดนัดชาวนานำข้าวเปลือกขายตรง กระตุ้นราคาสูงขึ้น ฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3