เลขทะเบียน 660022 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 9 เดือนค้าชายแดนทะลุเป้าทั้งปี 64 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1