เลขทะเบียน 660021 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง วิณัฐฏาภรณ์ ศิริโสม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดไอเดียการลงทุนปีเสือทอง เลือกวางเงินสินทรัพย์ไหน...มั่งคั่ง หลังโลกพ้นโควิด...หารายได้ทางเดียวไม่พอ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1