เลขทะเบียน 660020 วันที่ 29 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว งามวิจิตรมีชีวิตชีวา มหรสพ "การแสดงหุ่น" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การแสดง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2