เลขทะเบียน 660018 วันที่ 16 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ความนัย "สำนวนไทย" "รู้ใช้"...สื่อความหมาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สำนวน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2