เลขทะเบียน 660015 วันที่ 14 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง จุฑานันทน์ บุญทราหาญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "หนังตะลุง"ศิลปะบนจอผ้า ลีลา ท่วงท่า แห่งแสงเงา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การแสดง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2