เลขทะเบียน 660013 วันที่ 28 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง จุฑานันทน์ บุญทราหาญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เลือกใช้ให้ตรงกับคุณสมบัติ สารพัดประโยชน์ "แก้ว" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แก้ว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2