เลขทะเบียน 660011 วันที่ 27 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง โอภาส มั่นคง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แปรรูปมะม่วงผลผลิตปลอดสารพิษ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1