เลขทะเบียน 660010 วันที่ 15 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รื้อหมด ตู้ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ผ่านฉิว /เริ่มปีใหม่ 64 ใช้ M-Flow แทน/โละพนักงาน 3 พันทำงานอื่น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว แรงงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1