เลขทะเบียน 660009 วันที่ 15 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ซ่อมอนุรักษ์ "คัมภีร์ใบลาน" เสริมความแข็งแรงรักษาคุณค่า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2