เลขทะเบียน 660008 วันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรื่องยศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กล้วยน้ำว้า สุดยอดสมุนไพรประโยชน์มากมาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กล้วย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1