เลขทะเบียน 660006 วันที่ 30 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ค้นความต่างชนิด "แป้ง" หลากเรื่องน่ารู้ก่อนเลือกใช้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แป้งทำอาหาร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2