เลขทะเบียน 660005 วันที่ 12 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง จ๊อบแมน ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พินิจข้อเรียกร้องแรงงาน ฝ่าวิกฤติ "เลิกจ้าง" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว แรงงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1