เลขทะเบียน 660003 วันที่ 22 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง จุฑานันทน์ บุญทราหาญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ใช้ "กระดาษ" เหมาะกับงานรูปแบบออกมาสวย คุ้มทุน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กระดาษ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2