เลขทะเบียน 660002 วันที่ 11 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เที่ยวน้ำตกเย็นชุ่มฉ่ำ เสน่ห์ธรรมชาติ"ฤดูฝน" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2