เลขทะเบียน 660001 วันที่ 11 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง วฐิต กลางนอก ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง" ชูหลักสูตร หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมป้อนEEC ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1