เลขทะเบียน 650244 วันที่ 21 มกราคม 2566
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แฉลงจัด 50 ปี KPRU ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การฝึกหัดครู ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1