เลขทะเบียน 650243 วันที่ 03 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พาชม "จิตรกรรมฝาผนัง" คลังแห่งศิลปวิทยาการ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1