เลขทะเบียน 650242 วันที่ 03 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8,9
ชื่อผู้แต่ง ทีมเศรษฐกิจ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดเรื่องเล่าตำนานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว น้ำ/แหล่งน้ำ สถิติ

รูปภาพที่ 1