เลขทะเบียน 650240 วันที่ 02 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ฐานข้อมูลพรรณไม้ ฯ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มะไฟ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1