เลขทะเบียน 650238 วันที่ 03 กันยายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 7 สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันยุคโควิด-19 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พืชสมุนไพร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1