เลขทะเบียน 650237 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1