เลขทะเบียน 650236 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงป่าน่าน การอนุรักษ์ต้องเร่งลงมือทำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1