เลขทะเบียน 650235 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 2,8,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร.10 เสด็จฯ พร้อมสมเด็จพระราชินี ทรงเจิมเทียนชัย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4