เลขทะเบียน 650234 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1