เลขทะเบียน 650232 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง หนังสือตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ของสำนักพระราชวัง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดตำนาน "โกศกุดั่นน้อย" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1