เลขทะเบียน 650231 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง สร้อยดอกหมาก สุกกทันต์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดประวัติศาสตร์ "รัฐพิธี" ย้อนอดีต "ประชุมสภา" จาก 2475 ถึงวันนี้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2