เลขทะเบียน 650230 วันที่ 02 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง วิภา จิรภาไพศาล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นานาสาระว่าด้วย..."พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2