เลขทะเบียน 650223 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวสตรีไทยรัฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สมุดภาพรัชกาลที่ 9 ศักดิ์ชัย กาย ทำงานถวายหัวเพื่อไม่ให้เสียชาติเกิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจสิ่งพิมพ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1