เลขทะเบียน 650222 วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แคนนอน "จัดนิทรรศการ" ภาพถ่ายในความทรงจำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1