เลขทะเบียน 650221 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อครั้งทรงโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์หลวงพ่อคล้าย จันทสุวัณโณ ฯ เข้ารับพระราชทานภัตตกิจในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน. ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1