เลขทะเบียน 650216 วันที่ 23 ตุลาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ภาพเมื่อครั้งหนึ่งฯ ทรงเสด็จเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1