เลขทะเบียน 650215 วันที่ 11 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 28
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สัตว์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สัตว์ต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1