เลขทะเบียน 650214 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "กระเบน" ในมุมที่ "ลึกลับ" ขึ้นอันดับหนึ่งสัตว์คุ้มครอง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สัตว์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สัตว์ต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1