เลขทะเบียน 650213 วันที่ 21 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระที่นั่งคชกรรมประเวศ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1