เลขทะเบียน 650212 วันที่ 26 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง พรรณราย เรือนอินทร์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บ้านปลายเนิน มรดก "กรมพระยานริศฯ" ในวิกฤต "โลกไม่เหมือนเดิม" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1