เลขทะเบียน 650211 วันที่ 23 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง กิตพิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิด "โคก หนอง นา โมเดล" แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณค่าชีวิตคนกำแพงเพชร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว กำแพงเพชร สถิติ

รูปภาพที่ 1