เลขทะเบียน 650209 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "หอแห่งแรงบันดาลใจ" ดอยตุง ซาบซึ้งใจในผลงานอันยิ่งใหญ่ใต้ร่มพระบารมี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1