เลขทะเบียน 650208 วันที่ 12 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ปิ่น บุตรี ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "ปางอุ๋ง-ปางตอง" ต้องมนต์สายหมอกทิวสน ยลฝูงแกะน่ารัก ต้องมนต์ความงามใต้พระบารมี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1