เลขทะเบียน 650207 วันที่ 06 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง ศราวุธ ดีหมื่นไวย์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชวนสัมผัส "สังคโลกสุโขทัย" ท่องไปในลวดลายเอกลักษณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา สถิติ

รูปภาพที่ 1