เลขทะเบียน 650206 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง อธิชา ชื่นใจ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว Refresh กำแพงเพชร ยลเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว กำแพงเพชร สถิติ

รูปภาพที่ 1