เลขทะเบียน 650205 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง โสมชบา ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เบื้องหลังงานศิลปะ ที่ทำขึ้นสำหรับพระราชพิธีฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1