เลขทะเบียน 650203 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 1,6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปักหมุด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1