เลขทะเบียน 650199 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,12,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วันที่ 1 ก.พ. ปิดสนามหลวงด้านทิศใต้ ให้กรมศิลป์จัดการสร้างพระเมรุมาศฟ้าหญิงแจกข้าวผัดสเปน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3