เลขทะเบียน 650198 วันที่ 31 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,7,8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นับแสนร่วมพระราชทานเพลิง-ค้างคืน รอกราบอัฐิ "พ่อคูณ" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3