เลขทะเบียน 650197 วันที่ 30 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นายกฯ บินขอนแก่น-ร่วมทอดผ้า ส่งหลวงพ่อคูณ มอบ"ไม้เคาะหัว" ให้ "มข." แห่กราบสรีรสังขารแน่น เพิ่มเรือลูกศิษย์อีก 10 ลำ ลอยอัฐิน้ำโขงเที่ยงวันนี้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2